Päivitetty 19.11.2021

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Palvelun eParking.fi käyttäminen edellyttää palvelun käyttöehtojen hyväksymistä. Näitä ehtoja sovelletaan, kun palveluntarjoaja IGL-Technologies Oy tarjoaa palveluja Suomessa. Jos käännösten välillä on ristiriitoja niin suomenkieliset käyttöehdot pätevät.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä huolehtii, että hänen lupansa on voimassa. Lupa on voimassa vain, kun se on maksettu kyseiselle kaudelle. Käyttäjän vastuulla on huolehtia siitä, että lupa on maksettu ajallaan.

Käyttäjä vastaa myös siitä, että hän antaa palveluun ajankohtaiset tiedot. Käyttäjä vastaa siis esimerkiksi siitä, että hänen rekisteritunnuksensa on syötetty oikein järjestelmään ja oikea tunnus on aktiivinen. Käyttäjän tulee varmistaa palvelusta, että rekisteröidyt tiedot ovat oikein. IGL-Technologies Oy ei ole missään olosuhteissa vastuussa virheistä rekisteröidyissä tiedoissa riippumatta rekisteröintitavasta.

Käyttäjän tulee noudattaa pysäköintirajoituksia ja muita sääntöjä, joita pysäköintialueelle on asetettu. Palvelua ei saa käyttää ajaessa.

Sopimuspysäköinti

Sopimuspysäköinnissä käyttäjä on velvollinen maksamaan luvan ajallaan. Lupa maksetaan palvelussa. Maksupyyntö muodostuu seitsemän (7) päivää ennen uuden laskutuskauden alkamista.

Käyttäjä voi jatkaa pysäköintilupansa voimassaoloa palvelussa. Toistaiseksi voimassa olevaa lupaa ei jatketa erikseen, vaan se on voimassa, kun se on maksettu. Määräaikaisen luvan jatkaminen on tehtävä sen kuun loppuun mennessä, joka edeltää luvan viimeistä voimassaolokuukautta.

Hinnoittelu on kohdekohtainen ja käyttäjä näkee hinnat palvelussa. Käyttäjälle ilmoitetaan mahdollisista hintamuutoksista.

Lyhytaikainen pysäköinti

Käyttäjä on vastuussa puhelimen GPS-sijainnin tarkkuudesta. Käyttäjä valitsee kartalta oman pysäköintialueensa ja on vastuussa siitä, että se vastaa hänen pysäköidyn autonsa sijaintia ja pysäköintialuetta. Käyttäjä on vastuussa, että palveluun on liitetty toimiva maksukortti.

eTolppa latauskäytössä

Käyttäessään schuko-pistokkeellista eTolppa-latauspistettä sähköauton tai hybridin lataukseen tulee käyttäjän käyttää lataukseen vain vaatimusten mukaista latausjohtoa, jonka syöttövirta on rajoitettu 8 ampeeriin standardin SFS-EN-62752 mukaisesti. Tämä vastaa noin 1,8 kW:n lataustehoa. Oikeanlaisen latausjohdon käyttö on käyttäjän vastuulla.

Käyttöoikeus

Kaikki tekijänoikeudet (sisältäen oikeudet tietokoneohjelmiin, lähdekoodiin, konekieliseen koodiin ja algoritmeihin) sekä muut immateriaalioikeudet (sisältäen tavaramerkit ja patentit) liittyen palveluun ja sen sisältöön ovat IGL-Technologies Oy:n tai sen toimittajien ja yhteistyökumppaneiden omistamia tai lisensoimia. Mitään kyseisiä oikeuksia ei siirry käyttäjälle tällä sopimuksella. Tämän palvelun tai sen sisältöjen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, levittää, myydä, julkaista, siirtää, lainata, muokata tai muuten määrätä tai tehdä mitään toimenpiteitä koskien palvelun sisältämää ohjelmistoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta takaisinmallintaa, kääntää lähdekoodiksi, purkaa tai muuten yrittää päästä käsiksi ohjelmiston lähdekoodiin.

Käyttäjän tulee varmistua siitä, että kaikki tiedot ja materiaalit, jotka siirretään palveluun, ovat vapaita vahingollisista tekijöistä, lähdekoodista ja haittaohjelmista (kuten virukset, madot ja troijalaiset). Käyttäjä on vastuussa siitä, että tiedot, jotka käyttäjä lataa omille sivuilleen tai saattaa saataville palveluun, eivät loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia tai ole muutoin vastoin lakeja, määräyksiä tai muiden oikeuksia.

Vastuuvapauslauseke

Jos palvelu ei ole saatavilla tai se on epäkunnossa, käyttäjä on vastuussa pysäköinnin maksamisesta muulla tavoin. Käyttäjä on vastuussa kaikista pysäköintivirhemaksuista ja kuluista tai veloituksista virheelliseen pysäköintiin liittyen. Syitä, jonka takia palvelu voi olla poissa käytöstä, ovat esimerkiksi huono internet-yhteys tai huoltotoimenpiteet.

IGL-Technologies Oy auttaa käyttäjää parhaansa mukaan ongelmatilanteissa. IGL-Technologies Oy ei ole velvollinen maksamaan hyvityksiä tai pysäköintivirhemaksuja, jotka johtuvat palvelun väärinkäytöstä tai siitä, että käyttäjä on laiminlyönyt vastuunsa.

Ikävaatimus

Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Sisällön tarkistukset ja muutokset

IGL-Technologies Oy ei takaa palvelun sisällön tarkkuutta, täydellisyyttä eikä ajantasaisuutta. IGL-Technologies Oy saa tehdä muutoksia palvelun sisältöön milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Linkitetyt sivustot

IGL-Technologies Oy ei vastaa palveluun linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Käyttäjä siirtyy kyseisille sivustoille omalla vastuullaan.

Käyttöehtojen muutokset

IGL-Technologies Oy saa tarkistaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Palvelun käyttäminen edellyttää kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen noudattamista.

Sovellettava laki

Palveluun liittyvät mahdolliset riidat tai vaatimukset ratkaistaan suomalaisen lainsäädännön puitteissa.

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntömme on viimeksi päivitetty 19. marraskuuta 2021. Siinä määritetään palvelumme yksityisyyden suojaan liittyvät seikat. Jos käännösten välillä on ristiriitoja niin suomenkielinen tietosuojakäytäntö pätee.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Yrityksen nimi: IGL-Technologies Oy
Yrityksen osoite: Korkeakoulukatu 1, 33720 Tampere
Yrityksen y-tunnus: 2304284-4
Yrityksen sähköposti: info@eparking.fi
Yrityksen puhelinnumero: +358 341089272

Yksityisyys

Palvelussa noudatetaan kaikkia lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia käyttäjän yksityisyyden suojaamiseksi. Tietosuojakäytäntö on oikeudellinen ilmoitus, jossa kerrotaan, kuinka palveluntarjoaja IGL-Technologies Oy saa koota tietoja käyttäjältä, kuinka niitä saa jakaa ja kuinka käyttäjä voi rajoittaa tietojensa jakamista muiden kanssa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjästä kootaan tietoja, jotka hän antaa palvelua käyttäessään. Tämän tyyppisiä tietoja kerätään esimerkiksi käyttäjän rekisteröityessä ja käyttäessä palvelua. Samankaltaisia tietoja ovat myös auton rekisterinumero ja pysäköintipaikan katuosoite.

Kun palvelua käytetään ostosten tekemiseen tai transaktioihin, niihin liittyvää tietoa kerätään. Transaktioissa käytetään ulkoista yhdyskäytävää, joten luottokortin tai pankkitilin numeroita ei kerätä.

Alla on lista tiedoista, jotka saatetaan tallentaa:

Pysäköinninhallinnoija saattaa myös koota tiettyjä tarpeellisia tietoja kuten puhelinnumeron, työpaikan nimen tai kotiosoitteen.

Tietojen kerääminen laitteista

Käyttäjän laitteesta kerätään automaattisesti joitakin tietoja, kun hän käyttää palvelua.

Evästeet

Evästeitä käytetään, jotta palvelun käyttäjiin liittyviä tietoja voidaan tunnistaa. Evästeet ovat tietoja, jotka selain tallentaa tietokoneelle tai matkapuhelimeen. Evästeet eivät koskaan sisällä henkilötunnistetietoja. Tietoja käytetään, jotta käyttäjälle voidaan tarjota tarpeellista aineistoa palvelussa. Suurimmassa osassa selaimista voi estää evästeiden käytön. Jos evästeet estetään, se voi vaikuttaa palvelun käyttöön.

Tietojen säilytys ja tietosuoja

Tietojen säilytykseen käytetään saksalaista hosting-palvelua. Palvelimilla olevien tietojen suojaamiseen käytetään teknisiä toimenpiteitä.

IGL-Technologies Oy sitoutuu käyttäjien henkilötietojen suojelemiseen. Henkilötiedot suojataan toteuttamalla asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Mikään järjestelmä kuitenkaan ole koskaan täysin turvallinen. Käytössä on erilaisia käytäntöjä, joilla ehkäistään luvatonta käyttöä ja henkilötietojen tarpeetonta säilyttämistä järjestelmissämme.

Salasana suojaa käyttäjätiliä, joten käyttäjää suositellaan

Tietoturva

IGL-Technologies Oy ei tingi tietoturvasta. Otamme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tietoturvan erittäin vakavasti. Haluamme, että palvelumme käyttö on luotettavaa ja turvallista ympäri vuoden kaikkina aikoina. Turvallisuuden takaaminen on jatkuva prosessi, jonka eteen teemme paljon töitä. Käytössämme on riskienhallintajärjestelmä, jonka avulla pystymme tunnistamaan riskit ja reagoimaan niihin välittömästi. Käytämme OWASP ASVS-standardia tietoturvan viitekehyksenä osana tuotekehitystä. Lisäksi koulutamme henkilökuntaa jatkuvasti tietoturva-asioissa. Tietojesi turvallisuus on meille elintärkeää ja teemme kaikkemme, että tietosi pysyvät turvassa.

Sivuston räätälöinti

Käyttäjän antamia henkilötunnistetietoja saatetaan käyttää palvelun räätälöimiseksi tarpeisiin sopivaksi.

Tietoja saatetaan jakaa järjestelmän tilaajalle, yhteistyökumppaneille ja kolmansille osapuolille. Yhteistyökumppanit saavat vain palveluiden toimittamiseen tarpeelliset tiedot. Tietojen käyttö on rajoitettu ja ne on suojattu salassapitovelvollisuuden nojalla.

IGL-Technologies Oy ei myy, vuokraa tai anna millään muulla tavalla henkilötunnistetietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Pysäköinnin varaukseen ja auton rekisterikilpeen liittyvät tiedot annetaan paikalliselle pysäköinninvalvojalle.

Käyttäjän henkilötunnistetietoja saatetaan antaa yhteistyössä oleville palveluiden toimittajille, kuten maksujen käsittelijöille.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden kerätä ja käyttää kaikkia sivustolla oleskelun aikana koottuja muita kuin henkilökohtaisia tietoja sekä sisältää ne sisäisiin analyyseihin, joita palveluntarjoaja tekee parantaakseen palvelua.

Kuinka pitkään tietoja säilytetään

Tiedon säilytysaika riippuu tietotyypistä, jotka kuvataan alempana. Säilytysajan loputtua tiedot poistetaan tai niistä tehdään anonyymeja.

Tilitiedot

Käyttäjän tilitietoja säilytetään koko tilin käyttöajan ja enintään kuusi kuukautta tämän jälkeen. IGL-Technologies Oy säilyttää joitakin käyttäjän tietoja tämän jälkeenkin oikeudellisten velvoitteiden noudattamista, riitatilanteiden ratkaisemista, sopimuksen täytäntöönpanoa, liiketoiminnan kehittämistä tai palvelun laadun parantamista varten.

Palveluun jaetut tiedot

Jos käyttäjän tili poistetaan, joitakin tietoja voidaan säilyttää enintään kuuden kuukauden ajan riitatilanteiden ratkaisemista varten.

Hallinnoitavat tilit

Jos palvelu on saatavilla käyttäjän organisaation (esimerkiksi työnantajan) kautta, käyttäjän tietoja säilytetään niin kauan kuin tilin hallinnoija vaatii.

Omien tietojen hallinnointi

Käyttäjästä tallennettujen tietojen hallintaan on eri vaihtoehtoja. Alla on yhteenveto näistä vaihtoehdoista, niiden käytöstä ja mahdollisista rajoituksista.

Käyttäjällä on oikeus pyytää kopio tiedoistaan, pyytää tietojensa käytön lopettamista, pyytää tietojensa poistoa tai osittaista poistoa, tai pyytää tietonsa jäsennellyssä, sähköisessä muodossa. Alla esitellään työkalut ja prosessit näiden pyyntöjen tekoon.

Omien tietojen katselu ja päivitys

Palvelu mahdollistaa joidenkin käyttäjän tietojen katselun ja päivittämisen palvelun sisältä. Käyttäjä voi päivittää profiilitietonsa profiiliasetuksissa.

Tilin poisto

Jos käyttäjä haluaa lopettaa palvelumme käytön, hänen tulee ottaa yhteyttä eParking-tukeen (info@eparking.fi) ja pyytää tilinsä poistamista.

Tietojen poisto

Jos käyttäjä haluaa poistaa itsestään tallennettuja tietoja, hänen tulee ottaa yhteyttä eParking-tukeen (info@eparking.fi) ja pyytää tietojen poistamista.

Tietojen käytön lopettaminen

Joissakin tapauksissa käyttäjä voi pyytää palveluntarjoajaa lopettamaan tietojensa käytön, tallentamisen, käyttämisen tai muun käsittelyn, jos käyttäjä uskoo ettei palveluntarjoajalla ole oikeutta tietojen käsittelyyn. Esimerkiksi tilanteessa, jossa käyttäjä uskoo, että käyttäjätili luotiin ilman käyttäjän lupaa tai käyttäjä ei ole enää aktiivinen käyttäjä, käyttäjä voi pyytää tilinsä poistoa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Jos käyttäjä antaa palveluntarjoajalle suostumuksen käyttää tietoja rajoitetusti, käyttäjä voi perua luvan ottamalla palveluntarjoajaan yhteyttä, mutta tämä ei vaikuta jo tapahtuneeseen tietojen käsittelyyn. Palveluntarjoaja saattaa tarvita aikaa pyynnön täyttämiseen. Jos oikeudesta jatkaa käyttäjän tietojen käyttöä pyynnön aikana on epäselvyyttä riitatilanteen tai viivästyksen takia, käyttäjän tietojen käyttöä rajoitetaan, kunnes pyyntö on käsitelty tai riitatilanne ratkaistu, mikäli tilin hallinnoija ei tätä vastusta.

Tietojen siirrettävyys

Tietojen siirrettävyys tarkoittaa kykyä saada tiedot muodossa, jossa ne voi siirtää palveluntarjoajalta toiselle. Asiayhteydestä riippuen tämä koskee joitakin, muttei kaikkia käyttäjän tietoja. Pyydettäessä palveluntarjoaja antaa käyttäjästä kerätyt tiedot, kuten tilitiedot sähköisessä muodossa.

Tietojen paljastaminen lain nojalla

Joissakin tapauksissa palveluntarjoaja saattaa olla lain nojalla velvollisia paljastamaan käyttäjän henkilötunnistetietoja. Näin voi käydä

Tietoja ei paljasteta eikä siirretä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle.

Linkit muihin sivustoihin

Palvelu saattaa sisältää linkkejä toisiin sivustoihin, joita palveluntarjoaja ei hallitse. Näillä saattaa olla omat tietosuojakäytännöt. Palveluntarjoaja ei hallitse näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Palveluntarjoaja tarjoaa linkit vain käyttäjän mukavuutta ajatellen ja myös tiedoksi. Kun käyttäjä käyttää näitä sivustoja, hän tekee sen omalla vastuullaan. Tämä tietosuojakäytäntö ei ole sovellettavissa näihin ulkopuolisiin sivustoihin. Käyttäjän on syytä tutustua muiden sivustojen mahdollisiin tietosuojakäytäntöihin nähdäksensä, kuinka henkilökohtaisia tietoja käytetään niillä. Nämä sivustot saattavat myös sisältää linkkejä yhteistyökumppaneiden sivustoihin. Tätä tietosuojakäytäntöä ei voi soveltaa yhteistyökumppaneiden sivustoihin. Käyttäjän on syytä tarkastaa myös niiden tietosuojakäytännöt.

Sähköposteihin liittyvä käytäntö

Palveluntarjoaja ja yhteistyökumppanit noudattavat kaikin puolin roskapostiin liittyviä kansallisia lakeja. Käyttäjä voi milloin tahansa kirjautua ulos palveluntarjoajan ja/tai kumppanien sähköpostien jakelulistoilta. Palveluntarjoaja ei myy, vuokraa eikä vaihda käyttäjän sähköpostiin liittyviä tietoja ulkopuolisille osapuolille.

Tietosuojakäytännön päivitys

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Käyttäjän on siksi syytä tarkastaa se usein. Jos tietosuojakäytäntöön tehdään olennaisia muutoksia, siitä saatetaan ilmoittaa palvelussamme tai sähköpostitse, tai muulla tavalla. Muu mahdollinen tapa valitaan yksinomaan palveluntarjoajan oman harkintavallan puitteissa. Kun muutoksia tehdään, tietosuojakäytännön alussa oleva "Viimeksi päivitetty" – päivämäärän muutetaan. Muutokset astuvat voimaan juuri tuona "viimeksi päivitetty" -päivänä ja ne mitätöivät edelliset versiot.

Käyttäjä voi ottaa palveluntarjoajaan yhteyttä osoitteessa: info@eparking.fi.

Takaisinmaksukäytäntö

Digitaaliset tuotteet

Digitaalisten tuotteiden takaisinmaksu riippuu kohteesta. Tilanteen voi tarkistaa eParking-tuesta info@eparking.fi.

Käyttäjää kehotetaan ottamaan palveluntarjoajaan yhteyttä, mikäli hän kohtaa ongelmia palvelun kanssa.

Ota yhteyttä

Jos käyttäjällä on rahanpalautukseen liittyviä kysymyksiä, hän voi ottaa yhteyttä osoitteessa: info@eparking.fi