För användaren


Välkömme till eParking! På den här sidan har vi sammanställt instruktioner om hur du använder vår tjänst, hanterar ditt parkeringslicens och använder eTolppa.

Vår tjänst kan enkelt användas i en webbläsare eller med eParking-applikationen. Vår app kan laddas från Google Play eller App Store. Vår app kommer att kunna förse dig med parkeringsplatser i närheten om du tillåter platsen att användas.

Registering som en användare


 • Logga in med Google eller HAKA. Du kan också skapa ett nytt konto.

 • Läsa villkoren och acceptera dem före registering.

 • Om du har skapat ett nytt konto, får du en e-post för att bekräfta din e-post adress. Ditt konto är registerat när du bekräftar adressen. Om du inte hittar önsokan, kolla skräpposten.

logga in info


Ansök ett tillstånd till en parkeringsplats


Det krävs flera parkeringsplatser när man måste ansökä ett tillstånfd för att göra en reservation. Samtidigt identifieras den till vilken användargrupp användaren tillhör.


 • Tryck Mina reservationer och Ny reservation.

 • Ansök ett tillstånd till en parkeringsplats

 • Hitta parkeringsplatser med address eller från list Parkingsplatser nära dig.

 • Välja parkeringplatsen och gruppen. Skicka ansökan.

Ansöknings behandlingstid är 1-5 arbetsdagar. Ansökningar som behandlas visas in Mina reservationer. Du kommer att få ett automatiskt mail när din ansökan är godkänd. Om behandlingen är försenad, kontakta fastighetschefen.

parkeringsplatser info


Boka ett parkeringstillstånd


Genom att reservera ett parkeringstillstånd godkänner du fastighetens parkeringsvillkor, till exempel uppsägningstiden


 • Tryck Mina reservationer och Ny reservation.

 • Applikation: Tryck gör en parkeringavtal.

  • Sök parkeringsplatsen efter adress eller från närliggande parkeringsplatser

 • Webbläsare: Sök parkeringsplatsen efter adress eller från närliggande parkeringsplatser

 • Fyll i reservation och bekräft det. Se till att du anger korrekt registreringsnummer.

När parkeringtillstånd är reserverat och betalat kan du se det i Mina reservationer. I samma avsnitt kan du uppdatera din parkeringtillstånd.

Obs! Endast en betald tillstånd är giltig. Förfallodag för betalning av tillståndet varierar beroende på parkeringsområde. En o betald tillstånd kand leda till felparkeringsavgift. Du kan hitta betalningsbegäranden i betalningar (webbläsare) eller i fakturor (applikation).

reservationer info


Betalning av tillståndet


Parkeringstillståndet betalas via vår tjänst. Tillståndet kan betalas med vanligaste onlinebetalningsmetoderna, till exempel internetbank, Mobilepay eller ett betalkort. Betalningsbegäran är aktiverad (7) dagar innan den nya faktureringsperioden börjar.

Ett tidsbegränsat tillstånd betalas ut en gång för tillståndets giltighetstid. Den kontierliga tillstånd betalas enligt det valda faktureringsintervallet. Faktureringsintervallet kan ändras i dina egna reservationer. Intervallet kan inte ändras för den aktuella betalningsbegäran men bara för nästa. Därför kommer du inte att kunna ändra ditt faktureringsintervall när en betalningsbegäran har gjorts till vår tjänst.
eParkings avtalparkerings faktureringspraktik


Förbrukad el faktureras alltid i nästa betalningsperiod. Volym och pris av förbrukning får du bekvämt till din e-mejl.


Färnyelse av tillståndet


Du kan förlänga ditt parkeringstillstånd i dina reservationer. Ett obegränsat tillstånd ska inte förlängas separat men ska vara giltigt när det har betalats ut. Förlängning av ett tidsbegränsat tillstånd ska ske i slutet av den månad som föregår den sista giltighetsmånaden för tillståndet.
Uppsägning av tillståndet


Du kan avbryta tillståndet i vår tjänst i dina egna reservationer. Uppsägningstiden varierar beroende på område. Om tillståndet måste avslutas av någon anledning tidigare, vänligen kontakta vår kundservice. info@eparking.fi. Möjliga återbetalningar varierar på område.
Registernummer


Du kan lägga till och ta bort registernummer i dina reservatoiner. Användaren är ansvarig för att registernummer anger korrekt. Parkeringskontroll baseras på registeringsnummer. På en ej namnsgiven plats kan endast ett registeringsnummer vara aktivt. På en namngiven plats kans flera registeringsnummer vara aktiva.
eTolppa


eTolppa är en intelligent laddnings- och värmningsstation för bilar. eTolppa kan styras både på istans och manuellt. Om eTolppa kan bara fjärrstyras kommer eTolppa att visa ”LOCK”.

Vid korttidsparkering debiteras elförbrukningen i steg om 5 euro. Denna balans kan användas för flera evenemang och för parkering, till exempel i städer. Vid kontraktsparkering är prissättningen för användning av eTolppa och elförbrukning platsspecifik.
eTolppa i korttidstparkering


Våra offentliga laddningsstationer är markerade på kartan på vår app med en pluggikon, som visas nedan. Vår app kommer automatiskt att visa offentliga laddningspunkter i närheten.

 • Öppna eParking i applikationen eller i en webbläsare.

 • Läs QR-koden från eTolppa eller välj området på kartan och polnumret.

 • Välj laddning eller uppvärmning.

  • I uppvärmningsläge måste värmeperiod och sluttid väljas.

 • Bekräfta.

 • OBS. i några parkeringsplatser måste du ansöka ett tillstånd att see laddningmöjlighet

QR-koden info


eTolppa i kontraktsparkering


 • Öppna eParking i applikationen eller i en webbläsare.

 • Applikationen: Välj kontrakt och lovat.

 • Webbläsare: Välj Mina reservationer och lovat.

  • Välj scheman och skapa ett schema för den tid du vill ha. Du kan skapa samma schema för olika veckodagar. Tidpunkten upprepas idag.
  • I uppvärmningsläge måste värmeperiod och sluttid väljas.

 • Bekräfta.
eTolppa manuellt


Det finns två pilar i eTolppa. Höger styr höger uttag och vänster till vänster. Tryck på pilen en gång för att visa tiden när du vill att timern ska stanna. Tryck på pilen igen och tiden flyttas framåt i 15-minuters steg. Genom att hålla knappen ner går tiden snabbare. Timern träder i kraft ca 5 sekunder.Klockmarkeringar på polen


 • Noll i botten: Ingen aktiv lokal timing.

 • Ett i toppen: Lokal timing är inställd.

 • Tid i visning (inden blinkande): Aktuell tid.

 • Tid i visning (blinkande): Sluttid av timing.Nummer i visning: Timing är aktivt. Återstående tid visas i minuter (1-99) eller timmar (2h-24h) beroende på tid kvar. De två vänsterhandarna berätter den återstående tiden i den vänstra kontakten och de två högra handarna indikerar återstående tid i rätt kontakt.

LOCK i visning: digitala klocknappar är låsta. Parkeringsadministratören kan låsa klockan så att tolppa kans styras endast från application eller hemsida.

Den inställda timingen kans ses på i användargränssnittet och kan ändras direkt från application eller hemsida.

Digitala klockor söker tid automatiskt så tiden är alltid aktuellt (sommartid och vintertid uppdateras automatiskt.)
Möjliga felsituationer


Om du stöter på ett fel med eTolppa, kolla följande.

 • Jordfelsbrytare borde vara på toppen. Om jordfelsbrytare är nere, kan det lyftas upp.

 • Se till att kabeln är ordentligt ansluten och fungerar.

 • Se till att du ställer in timingen för rätt tipunkt.

Om de här instruktionerna hjälpar inte, du kan kontakta vår kundserivce info@eparking.fi eller +358 40 653 8556. Vår kundservice serverar per telefon på vardagar 9-15.