Instruktionerna för nya ibruktagande

Ny ibruktagande
Nytt verktyg för parkering som heter eParking har tagits i bruk vid din parkering. Potentiellt har eTolppas installerats på din parkeringsplats. eTolppa är en smart fjärrstyrd pol för uppvärmning av en bil eller laddning av en elbil. Du kan styra parkeringsplatsen och eTolppa i vår ansökan eller på eparking.fi Välkommen till vår service!

Applikation och registering

app_picture_1
 • Ladda eParking application.

 • Logga in med Google eller HAKA. Du kan också skapa ett nytt konto.

 • Läsa villkoren och acceptera dem före registering.

 • Om du har skapat ett nytt konto, får du en e-post för att bekräfta din e-post adress. Ditt konto är registerat när du bekräftar adressen. Om du inte hittar önsokan, kolla skräpposten.
Ansök ett tillstånd till en parkeringsplats

Applikation frågar platsinformation. Med informationen identifierar applikationen parkeringsplatser I närheten.


1. Tryck Mina reservationer och Ny reservation.

app_picture_2

2. Du kan ansöka ett tillstånd till en parkeringsplats.

app_picture_3

3. Du kan hitta parkeringsplatser med address eller från list Parkingsplatser nära dig.


4. Välja parkeringplatsen och gruppen. Skicka ansökan.

Ansökningar som behandlas visas in Mina reservationer. Ansöknings behandlingstid är 1-5 arbetsdagar. Om behandlingen är försenad, kontakta fastighetschefen. Du kommer att få ett automatiskt mail när din ansökan är godkänd.

TIPS!: Du kan gör en parkeringavtal till en parkeringsplats du har en tillstånd i Ny reservation.

app_picture_4Gör en parkeringavtal

app_picture_5

När din ansökan är godkänd kan du göra en parkeringavtal. Om det är möjligt att ladda bilen en kort stund visas det i platsen.


1. Tryck Mina reservationer och Ny reservation.


app_picture_3

2. Tryck gör en parkeringavtal.


app_picture_6

3. Väljä en parkeringsområde på kartan och välja det.


4. Fyll i reservation och bekräft det.


När parkeringavtal är gjort och betalat kan du se det I Mina reservationer. Du kan uppdatera din bokning i Mina reservationer.

OBS! Endast en betald reservation är giltig. En obetald reservation kan leda till en felparkeringsavgift. Öppna fakturor kan ses i ”Räkningar” under ”Mina reservationer”.

Parkeringskontroll baseras på registeringsnummer. På en ej namnsgiven plats kan endast ett registeringsnummer vara aktivt. På en namngiven plats kans flera registeringsnummer vara aktiva.

Du kan också använda service i eparking.fi. Logga in med samma konto.
Fjärrkontroll av eTolppa

Bruksanvisning kan hittas från menu i application och hemsida.
Manual kontroll av eTolppa

Det finns två pilar i eTolppa. Höger styr höger uttag och vänster till vänster. Tryck på pilen en gång för att visa tiden när du vill att timern ska stanna. Tryck på pilen igen och tiden flyttas framåt i 15-minuters steg. Genom att hålla knappen ner går tiden snabbare. Timern träder i kraft ca 5 sekunder.
Klockmarkeringar på polen
 • Noll i botten: Ingen aktiv lokal timing.

 • Ett i toppen: Lokal timing är inställd.

 • Tid i visning (inden blinkande): Aktuell tid.

 • Tid i visning (blinkande): Sluttid av timing.

 • Nummer i visning: Timing är aktivt. Återstående tid visas i minuter (1-99) eller timmar (2h-24h) beroende på tid kvar. De två vänsterhandarna berätter den återstående tiden i den vänstra kontakten och de två högra handarna indikerar återstående tid i rätt kontakt.

 • LOCK i visning: digitala klocknappar är låsta. Parkeringsadministratören kan låsa klockan så att tolppa kans styras endast från application eller hemsida.

 • Den inställda timingen kans ses på i användargränssnittet och kan ändras direkt från application eller hemsida.

 • Digitala klockor söker tid automatiskt så tiden är alltid aktuellt (sommartid och vintertid uppdateras automatiskt.)TIPS!: För uppvärmning, ange alltid avgångstiden.

app_picture_2