Hejsan!
Hur kan vi hjälpa?

Hur får jag ta eParking appen?

Appen kan användas på din Android- eller iOS-telefon. Dessutom fungerar eParking i en webbläsare på www.eparking.fi. Appen kan laddas ner gratis från Google Play eller App Store.

ios application link android application link

Det finns några alternativ för att registrera sig som användare:

 • Du kan registrera dig som användare med ett Google- eller Apple-konto.
 • Om du är universitetsstudent kan du registrera dig med ditt HAKA ID.
 • Du kan skapa ett nytt användarkonto i eParking-appen, för detta behöver du en giltig e-postadress. Kom ihåg att bekräfta det e-postmeddelande du får genom att klicka på länken där.

När du registrerar dig som användare:

 • Kom ihåg att välja ett lösenord som är tillräckligt starkt och unikt.
 • Du bör tillåta att appen använder din plats, till exempel för att hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten av dig.

Min fastighetsbolag har eTolppa, hur kan man använda dett?

För att få tillgång till eTolppa för ditt bostadsbolag måste du ansöka om tillgång till parkeringsplatsen och eTolpa. Detta är nödvändigt för att kontrollera att du har rätt att använda eTolpa och att du är bosatt i bostadsbolaget.

Du kan ansöka om tillstånd i eParking-applikationen

 1. Öppna eParking.
 2. Öppna Mina reservationer.
 3. Välj Ny reservation.
 4. Välj Ansök ett tillstånd till en parkeringsplats.
 5. Sök efter en parkeringsplats i din byggnad med hjälp av adressen.
 6. Välj din användargrupp (för bostadsrättsföreningar är användargruppen vanligtvis boende). Om du är osäker på din användargrupp kan du kontrollera den rätta gruppen med din fastighetsförvaltare.
 7. Skicka in din ansökan.

Det tar 1-5 arbetsdagar att behandla din ansökan, eftersom de flesta ansökningar kontrolleras manuellt. När din ansökan har godkänts får du ett e-postmeddelande, varefter du kan göra en bokning i eTolppa.

eTolppa-reservationen görs också i eParking-applikationen

 1. Öppna programmet eParking.
 2. Öppna avsnittet Kontrakt.
 3. Välj Ny bokning.
 4. Välj Gör ett parkeringsavtal.
 5. Välj ditt nummer för parkeringsplatsen.
 6. Lägg till ditt registreringsnummer.
 7. Välj den första dagen i den aktuella månaden eller den första dagen i nästa månad som startdatum.
 8. Välj om du vill använda eTolppa för att ladda eller värma bilen.
 9. Bekräfta.

När du har bokat din eTolpa kan du få tillgång till den via eParking-appen. Du kan se detaljerna om din eTolpa i avsnittet kontrakt.

På Kontrakt kan du:

 • Schemalägga din eTolpa så att den laddas eller värms upp enligt ditt schema.
 • Se det aktiva registreringsnumret och lägga till eller ändra ett annat registernummer i systemet
 • Se statusen på dina fakturor och ändra faktureringsintervallet
 • Lägga till en medanvändare i din eTolpa
 • Du kan ge upp din egen eTolppa-webbplats om du vill
 • Observera att ditt val mellan att ladda din elbil eller värma bilen påverkar hur länge du kan ladda, vilken effekt du kan ladda med, vilken utomhustemperatur du kan värma med och vilket pris du kan ladda din el till. Reglerna fastställs av fastighetsförvaltaren.

Vissa bostadsrättsföreningar kan också ha gemensamma, ospecificerade laddningspunkter. Ett separat avtal krävs för en ospecificerade laddningspunkt och bokningen görs på samma sätt som för en namngiven punkt.

Det finns nya eTolpas på min arbetsplats, hur får jag tag på en?

En del av eTolppas kan visas som offentliga i eParking-applikationen, andra måste du ha tillgång till. 

Om eTolppa kräver tillträde kan du ansöka i eParking-applikationen:

 1. Öppna eParking.
 2. Öppna Mina reservationer.
 3. Välj Ny reservation.
 4. Välj Ansök ett tillstånd till en parkeringsplats.
 5. Sök efter en parkeringsplats med hjälp av en adress.
 6. Välj användargrupp (främst personal på arbetsplatser). Om du är osäker på vilken användargrupp du har kan du fråga din fastighetsförvaltare om du har rätt grupp.
 7. Skicka in din ansökan

Offentliga eTolppa eller de du har tillståndet till visas som ett parkeringsområde på kartan i appen. När du vill använda en offentlig eToppal har du två alternativ.

Alternativ 1:

 1. Välj ett parkeringsområde antingen genom att flytta kartan, söka efter ett område eller hitta det.
 2. När du hittar rätt parkeringsplats på kartan väljer du den genom att trycka på den stora runda knappen i appen. 
 3. Kontrollera eTolpa för att se om det finns ett pluggnummer och välj samma nummer i listan.
 4. Välj laddning eller värme
 5. Ange bilens registreringsnummer och ställ in avgångstiden.
 6. Välj Start.
 7. Observera att appen kommer att be om dina betalkortsuppgifter första gången du använder det offentliga eTolppa.
 8. Den pågående laddningen eller uppvärmningen visas på appens startskärm. Du kan också pausa laddningen eller uppvärmningen om det behövs. Sluttiden för uppvärmningen kan vid behov flyttas fram.

Alternativ 2:

 1. Välj “Scan QR” i eParking.
 2. Skanna QR-koden i stolpet
 3. Välj ladning eller värme
 4. Ange bilens registreringsnummer och ställ in avgångstiden.
 5. Välj Start
 6. Observera att appen kommer att be om dina betalkortsuppgifter första gången du använder det offentliga eTolppa.
 7. Laddning eller uppvärmning som pågår visas på appens startskärm. Laddning eller uppvärmning kan också pausas vid behov.

Jag behöver ett månadsbaserad parkeringstillstånd. Hur kan jag få en?

Vissa parkeringsområden med parkeringstillstånd visas i eParking-applikationen som offentliga, men du behöver ett tillstånd för att använda andra. För att få ett månatligt parkeringstillstånd måste du ansöka om tillstånd för en parkeringsplats eller så måste platsen vara offentlig. Du behöver ett tillstånd för privata parkeringsplatser, eftersom det är på detta sätt som fastighetsförvaltaren eller arbetsplatsen ser till att du har rätt att använda parkeringsplatsen och eTolppa. Det finns olika typer av månatliga parkeringstillstånd och det bästa sättet att ta reda på hur du får veta hur du får ditt parkeringstillstånd är att kontakta din fastighetsförvaltare eller arbetsplats.

Du kan ansöka om ett månatligt parkeringstillstånd i eParking-applikationen:

 1. Öppna eParking
 2. Öppna “mina reservationer”
 3. Välj ny reservation
 4. Välj “Ansök ett tillstånd till en parkeringsplats”.
 5. Öppna en ny parkeringsbegäran.
 6. Välj din användargrupp (i bostadsrättsföreningar är användargruppen vanligtvis boende, på arbetsplatsens parkeringsplatser är det vanligtvis personal eller din arbetsgivare). Om du inte är säker på din användargrupp kan du kontrollera den rätta gruppen med din fastighetsförvaltare eller arbetsplats.
 7. Skicka din ansökan.

Det tar 1-5 arbetsdagar att behandla din ansökan, eftersom de flesta ansökningar kontrolleras manuellt. Du får ett e-postmeddelande när din ansökan har godkänts, varefter du kan göra en bokning i eTolppa.

Reservationer av parkeringstillstånd görs också i eParking-applikationen.

 1. Öppna eParking
 2. Öppna mina reservationer.
 3. Välj ny bokning
 4. Välj Gör ett parkeringsavtal.
 5. Välj ett nummer på din parkeringsplats eller en plats utan nummer.
 6. Lägg till ditt registreringsnummer.
 7. Välj det datum då ditt parkeringstillstånd ska börja gälla.
 8. Bekräfta och gå vidare till betalning.

Observera att parkeringstillstånd kontrolleras genom att registreringsnumret skannas. Se därför till att du har lagt till bilens registreringsnummer korrekt i appen. Du kan enkelt kontrollera uppgifterna om ditt månatliga parkeringstillstånd i avsnittet Kontrakt i eParking-applikationen. 

Under mina reservationer kan du:

 • schemalägga att din eTolppa ska laddas eller värmas enligt din tidtabell.
 • se det aktiva registreringsnumret och lägga till eller ändra ett annat registreringsnummer i eParking-systemet
 • se statusen på dina fakturor och ändra faktureringsintervallet
 • lägga till en medanvändare till ditt parkeringstillstånd
 • ge upp ditt parkeringskort om du vill.

Jag vill betala för kantstensparkering

Parkeringsområden i städerna visas på kartan i eParking-applikationen. Du kan också se priset för parkering på det parkeringsområde du har valt. 

När du vill betala för kantstensparkering:

 1. Välj en parkeringsplats på kartan i appen, antingen genom att flytta kartan till rätt plats eller genom att använda appens positionering.
 2. Ange bilens registreringsnummer i appen. Kontrollera att registreringsnumret är korrekt, eftersom parkeringsövervakningen baseras på att bilens registreringsnummer skannas.
 3. Om du vill kan du också kontrollera priset för parkering i prislistan.
 4. Rotera parkeringsskivan längst ner i appen under hela parkeringstiden.
 5. Välj Start.
 6. Om parkeringen löper ut i förtid eller fortsätter efter den tid du har ställt in kan du enkelt sluta parkera eller förlänga din parkeringstid i eParking-appen.
 7. När du använder eParking-appen för första gången kommer appen att be om dina betalkortsuppgifter.

Om du använder eParking-appen för parkering för första gången debiterar appen dig ett saldo på 5 euro (fem euro) första gången du laddar ner den, som appen använder för att betala för din parkering. Om du inte använder hela saldot under ett parkeringstillfälle, kommer resten av saldot att finnas kvar i appen och kan användas vid nästa parkeringstillfälle. Saldot kan också användas för att betala för laddning av din elbil vid våra offentliga laddningsstationer.

Jag vill ladda och/eller värma min bil med eParkering vid en offentlig laddningsstation.

Offentliga laddningsstationer visas på kartan i eParking-applikationen i gult med en bild på kontakten. I appen kan du se vilka laddningsuttag som finns tillgängliga och priset för laddning. 

När du vill ladda ner din bil från det offentliga eTolppa:

 1. Hitta området på kartan i appen, antingen genom att flytta kartan, välja Hitta område, lokalisera eller läsa QR-koden från eTolpa. Om du vill läsa QR-koden väljer du Skanna QR i appen. Om du vill lokalisera väljer du Lokalisera i appen.
 2. Välj “ladda ner”
 3. Ange bilens registreringsnummer.
 4. Börja ladda ner.

Om du använder eParking-appen för parkering för första gången debiterar appen dig ett saldo på 5 euro (fem euro) första gången du laddar ner den, som appen använder för att betala för din parkering. Om du inte använder hela saldot under ett parkeringstillfälle, kommer resten av saldot att finnas kvar i appen och kan användas vid nästa parkeringstillfälle. Saldot kan också användas för att betala för laddning av din elbil vid våra offentliga laddningsstationer.

När får jag min första räkning?

Det finns olika laddningsperioder för olika evenemang. Parkering på gatan och i offentliga parkeringshus samt laddning vid offentliga eTolppa-laddningsstationer debiteras omedelbart vid evenemanget.


Om du har ett löpande parkeringsavtal (t.ex. ett månatligt parkeringstillstånd för en viss parkeringsplats) kommer fasta avgifter som serviceavgift och parkeringshyra att debiteras i förväg. Den laddnings- och/eller uppvärmningsel som du använder kommer att debiteras i efterskott för faktureringsintervallet.

Exempel med ett faktureringsintervall på 1 månad:

 • Du har ingått ett parkeringsavtal från och med den 1 januari och väljer en månads faktureringsintervall. När du undertecknar avtalet debiteras du för januari, inklusive hyra av parkeringsplats, månadsavgift för parkering eller månadsavgift för laddnings-/värmestationen. Den första avgiften för den laddnings- och/eller uppvärmningsel som du använder i januari kommer att tas ut i februari, samtidigt med de fasta avgifterna för mars. Dessutom kommer samma fasta avgifter som i januari att tas ut i februari, dvs. månadsavgiften för parkeringsplats eller parkeringsavgift och eventuell serviceavgift. 
 • Hyran eller månadsavgiften för parkeringsplatsen debiteras därför samma månad (januarihyra i januari, februarihyra i februari osv.) och den använda elen debiteras retroaktivt enligt faktureringsintervallet (med en månads faktureringsintervall debiteras januari-el i februari, februari-el i mars osv.). 

Exempel med ett faktureringsintervall på 3 månader:

 • Du har ingått ett parkeringsavtal från och med den 1 januari och väljer ett faktureringsintervall på tre månader. Du får din första faktura två veckor efter avtalets början, och den första fakturan innehåller månadsavgiften för hyra eller parkering av parkeringen och månadsavgiften för laddnings-/värmestationen för perioden januari-mars. Från och med nu är faktureringsintervallet tre månader, och nästa faktura kommer i slutet av mars för de följande tre månaderna. I mars månads räkning ingår även elavgifterna för januari-februari. Samtidigt innehåller din räkning också de fasta kostnaderna för parkeringsplatsen (hyra eller månadsavgift) och den el som används för laddning och/eller uppvärmning. 
 • Du kan välja mellan 1 månad, 3 månader, 6 månader eller 12 månader om fastighetsägaren tillåter det. Du kan ändra faktureringsintervallet när som helst från fliken Kontrakt i eParking-applikationen. Du kan också se statusen på dina fakturor och förfallodagen för din kommande faktura i avtalen. I fakturorna anges också hyran eller månadsavgiften för parkeringsplatsen och elen som du använder. Observera att du ska titta på vilket tidsintervall varje linje faktureras för.

Du kan välja mellan 1, 3, 6 eller 12 månaders faktureringsintervall, om fastighet sägaren tillåter det. Du kan ändra faktureringsintervallet när som helst från fliken Mina reservationer i eParking-applikationen. Du kan också se statusen på dina fakturor och förfallodagen för din kommande faktura i avtalen. I fakturorna anges också hyran eller månadsavgiften för parkeringsplatsen och elen som du använder. Observera att du ska titta på vilket tidsintervall varje linje faktureras för.

Hur säger jag upp mitt eTolppa-avtal eller parkeringstillstånd?

Om du vill säga upp ditt månatliga parkeringstillstånd eller sluta använda eTolpa kan du göra det i eParking-applikationen. Uppsägningstiden är till slutet av följande månad. Om du behöver ett tidigare slutdatum, till exempel på grund av en flytt, kan vår kundtjänst ändra slutdatumet. Kontakta vår kundtjänst för att ändra ditt slutdatum.

Uppsägning av avtalet:

 • Gå till Mina reservationer i eParking-applikationen.
 • Välj Mer.
 • Dina bokningsuppgifter visas högst upp på sidan.
 • Klicka på "Avbryt din bokning".

Den sista räkningen för den laddnings- och/eller uppvärmningsel som du använder kommer att utfärdas EFTER avtalets utgångsdatum, retroaktivt. Kom ihåg att betala din sista eTolppa-faktura för den el du använder, även om ditt avtal redan har löpt ut.

Felstatus och vanliga frågor och svar

Tukikeskus

På eParking Support Centre hittar du svar på vanliga frågor. Du kan också kontakta oss på hjälpcentret om du har några frågor genom att skicka in en fråga via formuläret.

Om du inte kunde hitta svaret på din fråga i hjälpcentret kan du kontakta vår kundtjänst. 


Vår kundtjänst är tillgänglig vardagar mellan 8 och 16 på +358 34 108 9272. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med din fråga till info@eparking.fi. Vi svarar inom 1-3 arbetsdagar.